De groep KINK, ‘Kunst in de Kerk’, bestaat uit een groep van 9 personen. In overleg wordt er ieder jaar een thema gekozen vanuit de bijbel, om dit in een kunstvorm uit te werken. Dit kan zijn: schilderen, tekenen, fotograferen, gedichten maken, textielwerkvormen, enz.

Het is al een traditie geworden, dat de KINK-groep in de maanden september en oktober, een expositie houdt in de Kerkstraat van de Willibrorduskerk in Heiloo. Het thema dit jaar is het ‘Onze Vader’.

Wij hopen, dat U even de tijd heeft, om naar deze kunstwerken te kijken en de boodschap te ontdekken, die zij uitdragen.

Expositie in de Kerkstraat van de Willibrorduskerk, Westerweg 265 Heiloo gedurende de maanden september en oktober 2018