De familieviering op kerstavond is vooral bestemd voor kinderen van de basisschool en hun ouders. Maar graag willen wij op Kerstmis ook iets doen voor de allerkleinsten uit onze gemeenschap en hun ouders. Daarom is er voor het vijftiende jaar op
1e Kerstdag om 15.00 uur “Kindje Wiegen”.

Wij nodigen iedereen, maar vooral de allerkleinste kinderen en hun (groot-)ouders uit naar de Willibrorduskerk te komen om daar naar de kerststal te kijken. En dan bedoel ik niet alleen de beelden en de stal, die er zoals gebruikelijk weer staan, maar vooral naar de “Levende Kerststal”, die door kinderen zal worden uitgebeeld. Het overbekende verhaal over de geboorte van het kind Jezus wordt voorgelezen en door kinderen nagespeeld. En natuurlijk is er een levensecht klein kerstkind. Ook zingen wij met elkaar een aantal bekende kerstliederen. Het geheel zal ongeveer een half uur duren.

In de afgelopen jaren hebben wij enthousiaste reacties gehad en elk jaar komen er veel mensen. Daarom hopen wij dat ook dit jaar weer velen van u het fijn vinden om ‘s middags even het gezellige huis te verlaten om te genieten van kinderen, die met overgave het kerstgebeuren naspelen of in ademloze bewondering kijken naar het ‘echte’ Kindje. Daarna zullen het aperitief en het diner des te beter smaken.

Pastor H. Helsloot