De hele bijbel is een groot verhaal over mensen en hun ervaringen, zowel positieve als negatieve. God wil dat mensen gelukkig zijn en een plek hebben om samen te wonen en te leven. Daarom hoort Hij de klacht van het Joodse volk in het slavenland Egypte en leidt hen aan de hand van Mozes weg uit dat land. Na een generatie bereiken zij het aan Abraham en Mozes toegezegde land. Vorig jaar lazen wij hoe ze onder leiding van Jozua in een plechtige liturgische processie het land binnen trekken.

Dit jaar wil ik u uitnodigen om samen met mij de laatste hoofdstukken van het boek Jozua te lezen (hoofdstuk 22-24). Jozua neemt afscheid van zijn volk en hernieuwt plechtig het verbond van Israël met JHWH, hun enige God en zij beloven geen andere goden te dienen.

Vervolgens lezen wij uit het boek Richteren. Het beschrijft de lotgevallen van Israël in het gekregen land, in de periode van Jozua tot aan de eerste Koning. Zij worden geleid door ‘Richters’, charismatische leid(st)ers in de naam van de Heer. Israël valt steeds weer terug en dient dan de Baäls. JHWH ontsteekt in toorn, Israël roept weer om hulp bij de Heer en die zendt een redder om Israël te bevrijden: een richter. Bekende namen zijn o.a. Gideon, Simson en Debora.

Ik hoop op weer een inspirerende periode, pastor Herman Helsloot
Wanneer: 1e bijeenkomst 23 oktober om 20.00 uur in het Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo. Bijdrage: € 3,- per persoon, per bijeenkomst