Pastor Herman Helsloot zal de komende tijd wat minder inzetbaar zijn.
Dit in verband met een blaasoperatie en twee staaroperaties.
De collega-pastores zullen, wanneer dat nodig is, taken overnemen.