Aan het begin van dit voorjaar is, op onze begraafplaats ‘Willibrordushof’, begonnen met de aanleg van een urnenhof. Er is vele jaren gewerkt aan een plan. Tal van voorstellen zijn de revue gepasseerd. Het bouwen van een urnenmuur leek uiteindelijk niet haalbaar. Het is immers een grote investering, er moet een goede fundering gelegd worden en duurzame materialen worden gebruikt. 
Het was bovendien moeilijk te voorspellen hoeveel mensen er in de toekomst zullen kiezen voor deze vorm van bijzetting van een urn en dus was het de vraag hoe groot de muur zou moeten worden. Door de kerkhofcommissie, werd een alternatief plan ontwikkeld, voor bijzetting van urnen in de grond. Er is op het nieuwe gedeelte immers ruimte genoeg. De heer Cor Schermer maakte, met praktische inbreng van Ina Hoogeboom, de beheerder van het kerkhof een tekening, die de instemming van de kerkhofcommissie en de Locatieraad kreeg. Voor de uitvoering werd de firma Koet aangezocht en de heer Wil van Dijk begeleidde namens de Locatieraad de aanleg.


De nieuwe tuin voor bijzetting van urnen ziet er prachtig uit. De hof is ongeveer 25 bij 25 meter en wordt omzoomd door groene heesters. Het centrum wordt gevormd door een cirkel die geplaveid is met oude gebroken stukken grafsteen. Een enkele afbeelding is nog zichtbaar, een palmtak, een kruis en precies in het midden het Christus-teken, met de Griekse letters chi en rho. Vanuit dit centrum lopen vier klinkerpaden, zodat zich een groot kruis aftekent. Tussen deze paden is de grond licht glooiend gemaakt en bedekt met sedum, kleine vetplantjes die bij regen mooi kunnen bloeien. Daartussen zijn 42 plaatsten voor urnen gereserveerd, afgebakend door metalen kragen en gevuld met schelpen. Ook de toegangspaden tot de hof zijn schelpenpaden. Bijna 10 jaar geleden werd het nieuwe gedeelte van het kerkhof opgehoogd met duinzand, nu roept dit ontwerp met de schelpen en heuveltjes, de sfeer op van een stukje binnenduin.Op zondag 25 juni zal pastor Herman Helsloot, na de viering van 10.00 uur, de urnenhof inzegenen. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na de inzegening is er gelegenheid elkaar, bij een kopje koffie en iets lekkers, te ontmoeten in de Ontmoetingsruimte.