De Voedselbank heeft UW HULP nodig!
Inzamelingsaktie op 24 november in Heiloo en omliggende dorpen.

Iedere week bieden wij honderden gezinnen, die ten gevolge van grote financiële problemen niet over voldoende voedsel beschikken, noodhulp aan. Gedurende een bepaalde overbruggingsperiode ontvangen zij een gratis voedselpakket.

Door de huidige economische situatie moet de Voedselbank steeds meer ‘klanten’ bedienen. Voor de handel en industrie wordt het echter steeds moeilijker om de Voedselbank gratis levensmiddelen ter beschikking te stellen. Daarom heeft de Voedselbank aanvulling nodig en doen wij een beroep op u.

De Voedselbank heeft nodig:

groente in blik of pot
suiker
jam, pindakaas, etc.
rijst
spaghetti of macaroni
saus voor pasta s
koffie
thee
soep in blik (geen pakjes of zakken)
slaolie

Wij vragen u om één of meer van de bovengenoemde artikelen te schenken aan de Voedselbank. 

Op maandag 24 november zal de Willibrordusparochie meedoen aan de inzamelingsaktie van de Voedselbank. Via de Uitkijkpost wordt hier ook aandacht aan besteed. U kunt  uw gaven die maandag tussen 18.00 en 20.00 uur gevuld inleveren bij de Willibrorduskerk of één van de andere inzamelingsadressen, vermeld in de Uitkijkpost.

U kunt ook lid worden van de ‘Vrienden van de Voedselbank’. Voor minimaal €. 15,-- per jaar bent u al donateur. Stort uw bijdrage op rekening nr:

NL06 RABO 0116 609079
t.n.v. Stichting Voedselbank Alkmaar e.o.,
Pettemerstraat 39B, 1823 CW Alkmaar (Overstad).

Tel. 072 - 540 1592 of 06 – 22 134 241.

Bij voorbaat onze dank, Stichting Voedselbank Alkmaar e.o