De laatste jaren hebben we een aantal aspecten van de schepping besproken. Vorig jaar kwam aan de orde de volmaaktheid van de schepping. In de 16-de en 17-de eeuw mocht hieraan niet getornd worden. Twijfelaars werden zwaar gestraft. We bespraken het trieste lot van Giordano Bruno die veronderstelde dat sterren zonnen waren op grote afstanden en dat deze ook planeten zouden kunnen hebben zoals de aarde. Bruno eindigde op de brandstapel in het jaar 1600 in Rome. We kennen nu echter exo-planeten buiten ons zonnestelsel dus Bruno was zijn tijd ver vooruit. Het heeft tot het einde van de 20ste eeuw geduurd voordat de Paus verklaarde dat wetenschappers zoals Nicolas Copernicus, Galileo Galilei en Johannes Kepler het toch bij het rechte eind hadden met het heliocentrische model. Het jaar daarvoor in de Waterput cyclus bespraken we een aantal moeilijke aspecten, zoals entropie en energie. Ook de statistische benadering van Ludwig Boltzmann aan het eind van de 19-de eeuw kwam aan de orde. Zo bleek bij het afdalen naar de elementair deeltjes en statistische benadering dat dat de enige mogelijke wijze was om die wereld te beschrijven. Zo ontstond de kwantummechanica met Max Planck, Niels Bohr, Arnold Schreudinger. Ondertussen had Einstein zijn relativiteitstheorieën ontwikkeld, hetgeen een magnifieke beschrijving gaf van het heelal al bleven er een groot aantal vraagstukken over tot op de dag van vandaag. Nu zullen wij ons de vraag stellen: Hoe volmaakt is de schepping als die alleen met statistiek te beschrijven is? Wij zullen deze vraag centraal stellen waarbij gerefereerd wordt naar Einsteins beroemde uitspraak "God dobbelt niet!". Dit genereerde weer een dialoog tussen Niels Bohr en Albert Einstein over het statistische wereldbeeld. Aan de hand van een aantal illustratieve voorbeelden uit de dagelijkse praktijk wil ik dit met U bespreken, beseffende dat dit geen eenvoudige taak zal zijn, maar ik wil de uitdaging toch met U aangaan. Het is mijn overtuiging dat in dit aspect de diepere betekenis van de schepping gezocht moet worden, zoals reeds in de 18-de eeuw door Blaise Pascal werd verondersteld.

Naam Dr. A.R. de Monchy
Data dinsdag 21 oktober en 4 november 2014
Tijd 20.00 tot 22.00 uur
Plaats Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo
Kosten Ä 3,-- per persoon, per bijeenkomst