Hoe ontheemden hun (kerk)plek vonden in Amsterdam

Amsterdam is, net als andere havensteden, van oudsher een plaats waar veel verschillende immigranten wonen. Na de Reformatie waren er, ondanks het calvinistische overwicht, ook nog allerlei andere protestantse groeperingen actief. En na 1580 bleef een deel van de bevolking katholiek. Geen wonder dat er veel discussie kwam over de vraag of er een ware godsdienst bestond, en zo ja, welke dat dan was. Tegelijkertijd ging men beseffen dat er in een klein en dichtbevolkt gebied maar één manier was om met zoveel verschillende geloven vreedzaam samen te leven: tolerantie. Zo werd toegestaan dat Joodse en Christelijke groeperingen een plaats van samenkomst kregen in synagoge en (schuil)kerk.

In de wandeling die voor zaterdag 11 juni op het programma staat, nemen wij u mee langs twee kerkgenootschappen in Amsterdam, die daar een kortere of langere traditie kennen. We bezoeken de Armeens Apostolische kerk aan de Krom Boomsloot en na de lunch de Syrisch Orthodoxe Moeder Godskerk aan de Keizersgracht. In deze kerk bestaat tevens de mogelijkheid om later die middag (17.00 uur), de Vespers bij te wonen, die gezongen worden in het Aramees, de taal die Jezus sprak.

Voorafgaand aan de wandeling is er op dinsdag 7 juni een voorbereidingsavond, waarin aan de hand van een fotopresentatie verteld wordt over de geschiedenis van deze kerken.

Begeleiding De heren André Burghardt en Nico Veerkamp, Pastor Herman Helsloot
Datum voorbereiding dinsdag 7 juni 2016
Tijd 20.00 tot 22.00 u.
Plaats Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo
Kosten € 3,-- per persoon
   
Datum wandeling zaterdag 11 juni 2016 Tijd: n.o.t.k.
Kosten treinreis, entree kosten, lunchkosten.