Jezus zei tijdens het Laatste Avondmaal: “Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Eet en drinkt ervan en je gaat doen wat ik jullie heb voorgedaan. Je wordt een ander mens! Je zult je leven, je hebben en houden, breken en delen met anderen. Vooral met wie te kort komen. Hun leven zal jou een zorg zijn.

De oproep van Jezus is wonderlijk in onze wereld, die bol staat van hebzucht en eigen belang in het groot en in het klein. Waar je hoort roepen: de ander zal mij een zorg zijn! Delen is dom! Zorg voor jezelf en dan komt het wel goed! We kennen de gevolgen. Eigen macht en eigen waan vieren hoogtij. Rijk wordt rijker en arm steeds armer. Op wereldschaal én in eigen land waar de zorg voor jongeren, ouderen, gehandicapten en vluchtelingen onder druk staat.
Maar is wat Jezus voordoet wel haalbaar? Realistisch? Het wonder van breken en delen gebeurt toch nooit?

Soms even zien we echter, nauwelijks opgemerkt, dat mensen in Gods Naam Jezus achterna gaan en zijn oproep om zorg te hebben voor anderen handen en voeten geven in ons midden. Zij doen wonderen, want niet alleen brood en wijn veranderen van gedaante, zij zelf worden ook andere mensen. Wie weet kunnen we, vanuit onze steeds kleiner wordende geloofsgemeenschappen, van macht ontdaan, op deze dag van ontmoeting, bemoediging en inspiratie, opnieuw leren om handen en voeten te geven aan de oproep: Het zal mij een zorg zijn!

Kom naar de ontmoetingsdag in de Willibrorduskerk en het Willibrordushuis op zaterdag 13 oktober vanaf 10 uur.
Er is een uitgebreid programma met presentaties en werkwinkels, zie ook het artikel in het laatste parochieblad.

Aanmelden: kikikint@xs4all.nl
Namens de werkgroep Inspiratiedag VPW, pastor Kiki Kint