Over de religieuze inspiratie van Leonard Cohen

'Halleluja', 'Suzanne', 'So long Marianne', de teksten van de in 2016 overleden zanger en dichter Leonard Cohen gaan over de grote thema’s van het leven: liefde en dood. 
Maar opvallend genoeg gaan ze ook vaak over religie. De van oorsprong Joodse zanger verweeft in veel van zijn teksten bijbelse motieven. Daarbij lopen joodse 
en christelijke verwijzingen soms door elkaar heen. Leonard Cohen was echter ook een tijd lang lid van de Church of Scientology. 
Op latere leeftijd bekeerde hij zich tot het Boeddhisme, en bracht jaren door als monnik in een ZEN-klooster ten noorden van Los Angeles. Al die religieuze tradities hebben hun neerslag in de donkere, romantische en poëtische teksten van Cohen. Samen met zijn warme, diepe stemgeluid, heeft de muziek dan ook een bijna hypnotiserende werking. 


Op deze avond analyseren we verschillende van zijn songteksten met name op de geloofsaspecten die erin worden verwoord. Maar we luisteren en kijken natuurlijk ook naar de meester zelf...

Wie ds. Edward Kooiman
Wanneer donderdag 22 februari om 20.00 uur
Waar Kapel van de ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo
Bijdrage Ä 3,- per persoon