Een wandeling langs diaconale plaatsen in de hoofdstad

In het stadswapen van Amsterdam staan drie woorden, die de idealen van de bestuurders en de bewoners typeren: heldhaftig, vastberaden, barmhartig. Het laatste woord is in onze dagen ook weer actueel. Paus Franciscus gaf het jubeljaar 2015-2016 de titel ’Jaar van Barmhartigheid’ mee. Amsterdam toonde, in particuliere en overheidsinitiatieven, door de eeuwen heen steeds haar ‘gelaat van Barmhartigheid’.


Op zaterdag 20 mei nemen wij u mee langs verschillende plekken in de stad waar mensen, die om wat voor reden dan ook in problemen of nood zijn, opgevangen worden en hulp krijgen.


Voorafgaand aan de wandeling is er op dinsdag 16 mei een voorbereidingsavond, waarin aan de hand van een fotopresentatie alvast veel verteld wordt over deze plaatsen van barmhartigheid. Ook krijgt u dan nadere informatie over aanvangstijd en kosten van de wandeling. Deze avond wordt gehouden in het Willibrordushuis, Westerweg 267 te Heiloo, aanvang 20.00 uur. 


Opgave: secretariaat@willibrorduskerk-heiloo.nl ; 072 5330906