In de pastorie van het Willibrordushuis hangt een altaarstuk uit 1631. Dit schilderij is in 2013 gerestaureerd en kwam, na tentoonstelling in het Catharijneconvent, in februari 2014 terug.
In mei 2014 is het opnieuw gepresenteerd. Daarbij zijn de taferelen op dit schilderstuk slechts in hoofdlijnen ter sprake gekomen. De nadruk lag toen op het restauratie traject.
Na afloop van deze avond kwam de Vereniging Oud Heiloo met het voorstel om samen met hen nog een avond te organiseren waarbij dieper wordt ingegaan op de vele afbeeldingen op dit doek en de betekenis daarvan voor de gelovigen uit die tijd. Pastor Herman Helsloot heeft jaren geleden reeds een beschrijving van deze afbeeldingen gemaakt. Recent heeft Prof Xander van Eck dat eveneens gedaan. Pastor Helsloot zal tijdens deze avond met behulp van uitvergrote projecties van delen het schilderstuk tot leven brengen.

Naam Pastor H. Helsloot
Datum donderdag 30 oktober 2014
Tijd 20.00 tot 22.00 uur
Plaats Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo
Kosten Ä 3,-- per persoon