Gelovige mensen hechten vanouds veel waarde aan het Bijbelwoord in hun eigen taal of tijd geschreven. Slechts weinigen weten dat al eeuwen vóór de Reformatie de Bijbelse Boodschap -behalve natuurlijk in het Latijn- ook in onze eigen volkstaal (voor)gelezen werd . De ‘Heliand’, een Christusgedicht uit de 9de (!) eeuw, geeft een verrassende kijk op de leef- en gedachtewereld van onze vroeg-middeleeuwse voorouders in de noordelijke Nederlanden. De schrijver schetst een eigentijds beeld van het leven en sterven van Christus, waarbij hij zo dicht mogelijk aansluit bij de belevingswereld van zijn toehoorders in die tijd. Al (voor)lezend waan je jezelf in de dagen van monniken, adellijke heren en ‘doodgewone’ boeren en knechten. 
In 2006 verscheen deze ‘Heliand’ opnieuw in eigentijds Nederlands. De ‘vertaler’, Jaap van Vredendaal maakte het verhaal bijzonder geschikt om (hardop) voor te lezen. Dat gaan Pastor Bill van Schie samen met Bert Glorie dan ook doen! In een collage van kleurrijke beelden, gezongen middeleeuwse muziek en melodieuze teksten willen zij een ontmoeting arrangeren tussen gelovige mensen uit de 9de eeuw en toehoorders in onze tijd.

Begeleiding Pastor Bill van Schie en Bert Glorie
Muziek klein koor o.l.v. Bram Verheijen
Datum maandag 23 maart 2015
Tijd 20.00 tot 22.00 uur
Plaats Willibrorduskerk, Westerweg 265, Heiloo
Kosten € 3,00 per persoon