Op woensdag 10 april zal de Witte Kerk in Heiloo weer het decor vormen voor de jaarlijkse HALE lezing. Dit maal komt Nico ter Linden naar Heiloo om, met muzikale begeleiding, de bijbelse Jozef-verhalen te vertellen.

Het leven van Jozef, de lievelingszoon van Jakob, bevat alle ingrediënten voor een boeiende, enerverende en ontroerende voorstelling. Intriges, bedrog, afgunst, broederliefde, welvaart, hongersnood, verstoorde en herstelde familiebanden, een carrière van verwend jongetje via slavernij en gevangenschap naar een machtige positie in het rijk van de Farao, het zit allemaal in het verhaal. Is het een sprookje? Is het een soap? Nee, het is meer. En als meester-verteller Nico ter Linden dat verhaal voor het voetlicht brengt in een sfeervolle muzikale omlijsting door o.a. Lija Hirsch (zang), dan staat dat borg voor een bijzondere avond.

‘Ziet, hoe goed en lieflijk is het, als broeders ook tezamen wonen’, dat is de vertaling van het oude Hebreeuwse volksliedje Hine ma tov. Lija Hirsch zingt het, nadat Nico ter Linden heeft verteld, hoe de tien broers van Jozef op weg gaan naar Egypte.
Ter Linden leest voor uit zijn boek ‘Het land onder de regenboog’, waarin hij verhalen uit het Oude Testament hervertelt voor kinderen. Steeds vertelt hij een stukje van het verhaal (‘Bij Potifar’, ‘De schenker en de bakker’, ‘De farao droomt’), waarna Lija Hirsch een toepasselijk lied zingt – psalmen, een gebed, volksliedjes.

Lija Hirsch heeft een Jiddische achtergrond en specialiseerde zich in het zingen van Jiddische, Hebreeuwse en Spaans-joodse liederen. Ze treedt vaak op met Nico ter Linden, de voormalige predikant van de Amsterdamse Westerkerk, die bekend is door zijn vertellingen in boeken als ‘Het verhaal gaat….’ en door het tv-programma ‘Op verhaal komen in de Wester’.

Begeleiding Ds. N. ter Linden, Lija Hirsch e.a.
Datum woensdag 10 april
Tijd 20.00 tot 22.00 uur
Plaats Witte Kerk, Heerenweg 32 Heiloo
Kosten 5 euro