Op zaterdagavond 28 november 2015 om 19.00 uur zal de Schola Cantorum Kennemerland in de RK Willibrorduskerk te Heiloo de vespers zingen. Dit kerkelijk avondgebed komt in de plaats van de gebruikelijke viering.
Gezongen wordt de vespers van de 1e zondag van de Advent. De vespers bestaan o.a. uit een aantal psalmen, een hymne, een korte lezing uit de H.Schrift en de lofzang van Maria, het Magnificat. De gezangen zullen, waar de dirigent dit aangeeft, door het koor samen met de kerkgangers gezongen worden.
Als de dag ten einde loopt, breekt de tijd aan van de dankzegging voor alles wat God ons die dag gegeven heeft en voor al het goede dat we in zijn naam hebben mogen doen. Zoals de wierook bij het avondoffer in de tempel, stijgt ook nu het gebed van de hele Kerk ten hemel. Omdat dit avondgebed in de eerste plaats gedacht is als een gebed van het hele kerkvolk, zijn hiervoor vaak de mooiste en de meest toegankelijke psalmen uitgekozen.
Gregoriaans is de liturgische muziek die eigen is aan de klassieke Latijnse liturgie van de katholieke kerk. Sinds de middeleeuwen is deze muziek in een eigen soort notenschrift vastgelegd. De muziek wordt zo genoemd naar paus Gregorius de Grote (590-604) die veel invloed heeft gehad op de liturgie.