Evenals aan het begin van de Advent willen wij ook aan het begin van de Veertigdagentijd als parochies ‘Bron van Levend Water’ en ‘Cornelius’ bij elkaar komen op samen de eucharistie te vieren. Wij doen dat op zondag 18 februari, de 1e zondag van de vasten, de voorbereidingstijd op Pasen.

Dit keer doen wij dat in de Adelbertuskerk van Egmond Binnen. Wij willen door deze gemeenschappelijke viering elkaar een beetje tot steun zijn om samen een goede voorbereiding op Pasen te hebben. En ook willen wij er langzamerhand een beetje aan wennen: dat wij geen 6 parochies meer zijn, maar twee. 


Als u nog nooit in de Adelbertuskerk geweest bent, kijk u dan maar eens goed rond. Met name naar het gebrandschilderde raam achter in de kerk. Daar staat naast zon, maan en sterren ook de afbeelding op van een spoetnik. Het is duidelijk: de kerk dateert uit 1964, de tijd dat de ruimtevaart begon.


Wij hopen vele van u in Egmond Binnen te mogen begroeten.


Namens het bestuur en de pastores, pastor H. Helsloot