Ieder mens, zegt paus Franciscus in zijn encycliek 'Laudato Si', staat in een drievoudige relatie: in een relatie met God, in een relatie met medemensen en in een relatie met het milieu. Alle drie de relaties kunnen niet zonder elkaar, ze vormen een eenheid.
De problemen rond het milieu en die van honger en armoede op deze wereld zijn groot, Er lijkt nauwelijks zicht op een oplossing, maar laten we gewoon beginnen met de mogelijkheden die w in huis hebben.
We kunnen beginnen om beter met Gods Schepping om te gaan door heel eenvoudige maatregelen. Juist deze vastentijd is daarvoor een goede periode.
Paus Franciscus somt een paar van die 'kleine dagelijkse handelingen' op.

● De verwarming lager zetten en een trui aantrekken.
● Het gebruik van plastic vermijden en papier beperken.
● Minder water gebruiken.
● Afval scheiden.
● Alleen inkopen en koken wat men die dag nodig heeft.
● Dieren en planten goed behandelen.
● Bus en trein nemen in plaats van de auto.
● Het licht niet onnodig laten branden.

We moeten daarnaast in staat zijn om ons individualisme te overwinnen door te delen met elkaar. Ook met mensen ver weg, in Zambia bijvoorbeeld. Door te delen met elkaar, door solidair te zijn, stellen we Jezus Christus present. 'Ubi caritas et amor, ibi Deus' zegt de oude Latijnse spreuk: 'Waar liefde en genegenheid is, daar is God.'
Laten we beginnen met het vaste voornemen zulke eenvoudige maatregelen en kleine stapjes van solidariteit in de praktijk te brengen, Mogelijk worden we dan zelf verrast door de resultaten ervan.

Uit “Gaan waar niemand gaat, doen wat niemand doet”, Vastenactie 2018
Vastenmeditaties (download)