Al geruime tijd zijn we als kerkgemeenschappen met elkaar onderweg. Eerst als afzonderlijke parochies binnen de regio HALE en thans als twee parochies. Een samenwerking en uiteindelijk een samengaan die op vele manieren gestalte heeft gekregen. En langzaam maar zeker gaan we steeds een stapje verder.

Die voortgaande samenwerking kun je negatief waarderen. Voortgekomen uit de terugloop van het aantal kerkgangers en dito aantal vrijwilligers. Minder beschikbare pastores, minder financiële armslag.
Ik zou toch willen kiezen om de samenwerking te zien als een uitdaging! Een uitdaging om je te laven aan elkaar. Om eens over de schutting of in de keuken van een ander te kijken. Om te bezien wat men daar allemaal heeft. Om te zien of wij iets kunnen opsteken van die ander. Om het dure woord maar te gebruiken: of we iets kunnen overnemen van de spiritualiteit van de ander, de andere kerkgemeenschap.

En ja, dan moeten we soms ook de moed hebben ook daadwerkelijk een stap richting de ander te zetten. Daartoe zijn wij binnenkort weer allemaal uitgenodigd. We hebben diverse momenten gehad waarop de twee parochiegemeenschappen bijeen zijn gekomen op zondagmorgen voor een gezamenlijke viering. En dat willen we ook doen aan het einde van het werkjaar. Aan het begin dus van het zomerreces. Niet dat we de deuren sluiten in de zomer, maar het hele vergadercircuit, de activiteiten van diverse werkgroepen, de catechetische programma’s, het komt allemaal op een laag pitje te staan. En dan is het tijd om uit te rusten. Tijd ook om persoonlijk de accu op te laden. Tijd ook om alvast nieuwe ideeën te bedenken voor het nieuwe werkjaar.

Maar eerst dus het werkjaar afsluiten. Dat doen we op 8 juli in de Jacobuskerk in Akersloot. Die zondag zullen we één gezamenlijke viering hebben in Akersloot. Deze viering vangt aan om 10.00 uur. Nogmaals, we willen vooral zulke momenten creëren ter inspiratie van elkaar. We hopen dan ook dat eenieder de moeite zal nemen op deze dag de viering in Akersloot mee te maken.

We zien u graag. Ín de viering maar zeker ook na afloop in de ontmoeting bij het genot van een kop thee of koffie.

Tot 8 juli in Akersloot.
Henk Hudepohl