Op zondag 25 januari willen wij het begin van onze nieuwe parochie accentueren door vanuit alle windstreken bij elkaar te komen om samen de eucharistie te vieren. Deze viering zal, zoals in gezamenlijk overleg is besloten, plaatsvinden in de Willibrorduskerk in Heiloo. In de andere locaties zal er die zondag dan ook geen viering zijn.

De hulpbisschop, Mgr. J. Hendriks, heeft toegezegd dat hij op zondag 25 januari om 10.00 uur voor wil gaan, samen met alle pastores. Op dit ogenblik zijn wij met de voorbereiding bezig. Wij willen graag een soort projectkoor vormen, bestaande uit koorzangers uit de verschillende locaties. Het moet een feestelijke viering worden, waarin iedere aanwezige mee kan doen door samen te zingen en te bidden en zo te kunnen ervaren, dat wij in de nieuwe parochie echt Samen Kerk willen zijn.

Dat willen wij toch als nieuwe parochie: samen op weg gaan naar de toekomst, er zijn voor elkaar en elkaar helpen om in de verschillende locaties een vitale geloofsgemeenschap te vormen. Om dat doel te bereiken hebben wij elkaar hard nodig, zeker als wij willen proberen een missionaire kerk te zijn en ons niet alleen maar richten op de eigen vertrouwde, maar steeds kleiner wordende groep.

Deze viering wil markeren, dat wij aan een nieuw begin staan: een vreugdevol moment voor alle mensen, die in onze woonplaatsen bij de geloofsgemeenschap betrokken zijn. Want wij hopen weer zo bezield te worden door de woorden die zullen klinken, dat wij met nieuw elan op weg durven gaan en ons daarbij laten inspireren en leiden door de goede Geest van Jezus.
In deze feestelijke eucharistieviering mogen wij zo de Heer ontmoeten en vooral ook elkaar. Want wij willen proberen geen vreemdelingen meer voor elkaar te zijn, maar bondgenoten op onze gezamenlijke weg. Na afloop zal er dan ook uitgebreid gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie en voor zover nodig, kennis met elkaar te maken.

Moge deze viering voor ons allen zo echt een bron van levend water zijn. Wij hopen velen van u uit alle windstreken te mogen begroeten.

pastor H. Helsloot