Viering en tentoonstelling
Op zaterdag 7 en zondag 8 november vieren wij de ‘dies natalis’ van Willibrordus. Zo heet officieel zijn sterfdag, want op die dag is hij geboren tot het eeuwig leven. Hij stierf in 739 in Echternach op de leeftijd van 81 jaar. In de vieringen van zaterdagavond 19.00 uur en zondag-ochtend 10.00 uur in de Willibrorduskerk, zullen wij uitgebreid stilstaan bij de betekenis van Willibrordus in onze tijd.


Ook op een andere manier willen wij dit weekend aandacht aan hem besteden. Er zal een kleine tentoonstelling aan hem gewijd worden met enkele afbeeldingen van Willibrordus en vooral het bekende altaarstuk uit 1631, waarop hij staat afgebeeld bij de naar hem genoemde put. Tevens zal er een expositie zijn van kerkelijke gebruiksvoorwerpen, die in een vitrine tentoongesteld zullen worden. Het zijn voorwerpen die zelden van dichtbij te zien zijn. De tentoonstelling is gratis te bezoeken op zaterdag 7 en zondag 8 november van 11.00-14.00 uur. 


Er verschijnt ook een brochure met een korte levensbeschrijving van Willibrordus en met de geschiedenis van de Willibrorduskerk.

pastor Herman Helsloot