Tussen Pasen en Pinksteren 2016 zal Marga Jelles, lid van de groep KINK (Kunst in de Kerk), exposeren. Zij vertelt: "Als beeldend kunstenaar werk ik met textiele werkvormen, vaak figuratief en soms abstract. Ik maak daarbij gebruik van verschillende technieken en materialen. Ik werk vrij en soms in opdracht, vanuit mijn inspiratiebronnen: de Bijbel, de natuur en de cultuur." Het thema voor deze expositie is: ‘Opstaan en leven in vrijheid’. Dit thema sluit mooi aan op de periode tussen Pasen, het feest van de opstanding van Jezus en Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Die Geest schenkt ons levensadem, schenkt ons vrijheid en brengt ons in beweging.

U kunt de tentoonstelling op werkdagen iedere ochtend tussen 9 en 12 uur bezoeken en in het weekend vóór en na de vieringen.