Geschenk, verovering, of uitdaging
 
Wekelijks horen of lezen we meningen, uitspraken en verhalen over gebeurtenissen, die in relatie staan tot het Evangelie en de Mensenrechten. Wat onder beiden te verstaan? Gaat het bij het Evangelie en de mensenrechten uitsluitend om bepaalde beginselen en waarden voor gedrag, persoonlijk en maatschappelijk, of werd en wordt nog voortdurend de praktijk van ons dagelijks leven in Europa, in Nederland er mede sterk door beïnvloed? Verzinnen we de mensenrechten zelf onder het motto ‘dat we zelf wel weten wat goed is’ of heeft de inhoud diepere gemeenschappelijke wortels?
Is er een duidelijk verband tussen luisteren naar het Evangelie en de formulering, acceptatie en praktische doorwerking van de rechten van mensen?
Een eerste avond zullen we horen en zien hoe geheel Europa in de loop van ongeveer 1400 jaar voor het Evangelie werd gewonnen als ook de bevrijding en de uitdaging, die daarvan is uitgegaan. Hoe werden de heersende denkbeelden, de cultus in godendienst en de moraal t.a.v. leefgedrag beïnvloed en nieuw vormgegeven. Hoe werd het samen delen en de barmhartigheid als verwoord door Jezus in de Bergrede, in praktijk gebracht.
De tweede avond gaat over de geweldige uitdaging en opgave om de boodschap van ‘Geloof, Hoop en Liefde’ in Europa en daarbuiten, daadwerkelijk in praktijk te brengen ook in sociale, economische, politieke en culturele rechten voor al haar bewoners van alle rassen en standen. Over welke pieken en door welke dalen is de Europeaan gegaan om te komen tot meer eenheid in woord en daad, tot meer eenheid in barmhartigheid en gerechtigheid. Hoe hebben Christenen, Humanisten en Vrijdenkers daartoe samengewerkt? Hoe is die samenwerking te zien naar de toekomst toe?
 

Begeleiding Ds. R. Blaauw en Prof. H. Bikker
Data donderdag 31 januari en 7 februari 2013
Tijd 20.00 tot 22.00 uur
Plaats Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Heiloo
Kosten Ä 3,-- per persoon per bijeenkomst