Een herformulering van het Jodendom en de zingevingscrisis van de westerse beschaving.
Het gedachtegoed van Levinas, hoewel in het Nederlandse taalgebied laat geïntroduceerd, mag zich inmiddels in een steeds verder groeiende belangstelling en waardering verheugen.
Dat is geen vanzelfsprekendheid voor deze niet eenvoudige, want complexe en weerbarstige, maar boeiende en uitdagende filosofie.

Na een eerste kennismaking met de filosofie van Emmanuel Levinas (1906-1995) in het vorig seizoen, volgt dit seizoen een 'tweede stap'.
Levinas staat in Nederland bekend als religieus denker en joods filosoof. Maar Levinas' relatie tot de religie, in het bijzonder de joodse religie, blijft opvallend ambivalent en gecompliceerd.

Nadat Levinas als enige van zijn familie de terreur van nazi-Duitsland overleefde, een ervaring die hem en zijn filosofie blijvend hebben getekend, komt het moment dat trouw aan het jodendom urgent voor hem geworden is.

Op dat moment zijn het met name Franz Rosenzweig en Martin Buber die Levinas laten zien langs welke weg een filosoof, als filosoof, terug kan keren tot de religie.
Het lijkt er dan op dat niet de filosofie, maar de religie bij Levinas uiteindelijk een ingrijpende transformatie dient te ondergaan.

Precies dat maakt het gedachtegoed van Levinas voor zowel filosofisch als religieus geïnteresseerden tot een adembenemend schouwspel.

Naam Dr. D. van Arkel
Datum donderdag 20 november 2014
Tijd 20.00 tot 22.00 uur
Plaats Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo
Kosten Ä 3,-- per persoon