EEN ENGEL? BEWAAR ME!
 

Graag wil ik u op deze avond vertellen over deze bijzondere figuur uit de Bijbel.
Weet u dat hij van Genesis tot Openbaring voorkomt? In de tijd van de ontmythologisering van de Bijbel, in de 20ste eeuw, waarin alles wat wij met ons verstand niet konden begrijpen of bewijzen de kans liep weggesaneerd te worden, bleef deze figuur, deze bode van God, in ere.

De grote theoloog Karl Barth verdedigde met vuur dat de geleerden van de Engel af moesten blijven, deze stralende figuur, die soms ook verscheen aan gewone mensen. En niet alleen verscheen, maar altijd met een boodschap. Waarom verscheen hij en in welke gedaante? En wat was de inhoud van zijn bijbelse boodschap? Dat hoop ik u te vertellen, aan de hand van een aantal bijbelverhalen.

Mijn afstudeerscriptie in de Praktische Theologie, HBO, in 1995 kreeg bovenstaande titel, omdat ik zelf kan spreken van een geloofservaring met een Engel, die een bevrijdende invloed heeft gehad op mijn leven. De opgedane kennis en levenservaring heb ik sindsdien ten dienste mogen stellen van het pastoraat.
De eer is aan onze God, die vaak op zo’n bijzondere manier naar zijn mensen omziet!

Begeleiding Mevr. Ds. B.J. Breugem-Berghuis,
Datum donderdag 6 november 2014
Tijd 20.00 tot 22 uur.
Plaats Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo
Kosten Ä 3,-- per persoon