Vorig jaar hebben wij Izaäk en zijn zoon Jakob gevolgd op hun levensweg. Met name Jakob bleek vreemde wegen te gaan. Hij was een mens die ging voor eigen gewin en zich het tegendeel betoonde van zijns broeders hoeder. Maar op een wonderlijke manier trekt God met hem mee en Jakob worstelt zelfs met Hem. En Jakob wordt een ander mens, die zich met zichzelf, met God en met zijn broer verzoent.

Dit jaar gaan wij verder lezen en volgen Jakob op zijn levensweg. Maar hij is niet meer de hoofdpersoon. Dat is Jozef, een van de 12 zonen van Jakob en door hem zeer geliefd, maar niet door zijn broers  Ook dit is een merkwaardige persoonlijkheid. Hij is een dromer.
Jozef zal heel wat meemaken in Egypte en zijn vader en zijn broers zullen uiteindelijk door hem gered worden.

En God? Hoe speelt Hij een rol in de hele verhaal?
Wij kennen vele van de Jozefverhalen uit de kinderbijbel, maar nu zullen wij hem op de voet volgen en proberen te ontdekken welk mysterie er in deze persoon schuil gaat. Misschien ontdekken wij ook iets over de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Ook als u er vorig jaar niet bij was, bent u van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten op onze tocht.
  

Begeleiding pastor H. Helsloot
Data dinsdag 22 oktober, woensdag 13 november, donderdag 12 december 2013, dinsdag 14 januari, woensdag 19 februari, donderdag 13 maart, donderdag 10 april 2014
Tijd 20.00 tot 22.00 uur
Plaats Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo
Kosten Ä 3,-- per persoon, per bijeenkomst