Voor deze avond VAN 'ROND DE WATERPUT' hebben wij drie personen, die vanuit hun geloof nauw betrokkenen zijn (geweest) bij (ex) gedetineerden, bereid gevonden hun ervaringen met gedetineerden met belangstellenden te delen.
Pastor Anton Overmars is, vóór zijn komst als pastor naar de Egmonden, jarenlang gevangenispastor geweest en heeft zodoende veel ervaring opgedaan met gedetineerden en hun motivatie om met het geloof in aanraking te willen komen tijdens hun detentie.
 De heer Harm Jager is reeds enige jaren directeur van het Exodus huis in Alkmaar. Exodus is een stichting die (ex) gedetineerden vanuit een christelijke overtuiging wil begeleiden bij het re-integreren in de maatschappij. Zij wonen in het Exodus huis en leren daar, volgens de Exodus methodiek, vaardigheden om weer volwaardig in de samenleving te kunnen participeren.
 De avond wordt omlijst door accordeonmuziek van Marien van der Wolf. Hij verleent muzikale medewerking aan kerkdiensten, die in de bajes worden gehouden; eerst in Alkmaar en de laatste jaren in Heerhugowaard.


Begeleiding Pastor A. Overmars, dhr. H. Jager en dhr. M. van der Wolf
Datum dinsdag 14 april 2015
Tijd 20.00 tot 22.00
Plaats Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo
Kosten Ä 3,-- per persoon