Op vrijdagavond 4 mei is er in heel Nederland de jaarlijkse herdenking van alle gevallenen, niet alleen van de tweede wereldoorlog, maar ook van alle andere gewapende conflicten die sindsdien hebben plaatsgevonden en nog steeds plaatsvinden. Ook in Heiloo zal, zoals gebruikelijk, daar aandacht aan worden besteed. Dit gebeurt door een stille tocht naar het monument van de gevallenen (op Frederica’s Hof), de twee minuten stilte aldaar en een kranslegging.

Voorafgaande aan de stille tocht is er in de Ter Coulsterkerk om 19.00 uur een oecumenische bijeenkomst van gebed, zang, meditatie en stilte, om alles wat er deze avond in ons omgaat aan de Heer voor te leggen. De dienst duurt ongeveer 30 minuten, zodat men zich kan aansluiten bij de stille tocht, die begint op de kruising Bergeonstraat/Holleweg (bij de Ter Coulsterkerk).

Ook dit jaar, met zijn vele slachtoffers tijdens verschillende conflicten, nodigen wij U allen van harte uit om aanwezig te zijn bij de viering en mee te lopen in de stille tocht.

De pastores van de gezamenlijke kerken