Thema: Eenzaamheid

Eenzaamheid is het thema van het diaconale zondag van 2018. Tijdens de vieringen van zondag 18 november wil pastor Helsloot daar, samen met de Caritas Werkgroep Heiloo, aandacht voor vragen. Dit jaar niet een specifieke groep zoals de vluchtelingen of mensen met terminale zorg, maar mensen uit onze eigen woonomgeving, die onze zorg , aandacht en betrokkenheid nodig hebben.

Aan wie zou U extra aandacht willen geven? Die vraag heeft de Caritas Werkgroep Heiloo zich ook gesteld. Zij zijn op zoek gegaan en hebben contact gezocht met Villa Westervenne aan de Westerweg 360 in Heiloo. In deze villa krijgen, nog thuiswonende ouderen met geheugenproblemen, dagactiviteiten aangeboden, passend bij mensen die vergeetachtig zijn en moeite hebben met het leven van alledag. En dat alles in een huiselijke woonomgeving. De zorg is een dagbehandeling van maandag tot en met zaterdag.

Dit jaar is het dus anders dan voorgaande jaren. De doelgroep, waar de Caritas Werkgroep Heiloo aandacht voor wil vragen, komt niet naar de kerk toe maar wij gaan naar hen toe. Op zaterdag gaan wij van 11.00 tot 12.00 uur met een gitarist een aantal bekende oudhollands liedjes zingen.

Naar wie zou U wel eens op bezoek kunnen gaan? Welke mensen in uw en onze omgeving hebben onze zorg, aandacht en betrokkenheid extra nodig?

Voor informatie over de Caritas Werkgroep Heiloo kunt u een folder meenemen, welke in de Kerkstraat ligt.

Namens de Caritas Werkgroep Heiloo, George Tervoort