Ook op de diaconale zondag staat dit jaar natuurlijk het thema ‘omzien naar de ander’ centraal. Tijdens de viering op 12 november wil Pastor Helsloot hier samen met de P.C.I (Parochiële Caritas Instelling) uw aandacht voor vragen. Op twee concrete manieren willen we het thema in praktijk brengen:

Binnen onze gemeente bestaat een Orthopedagogisch dagcentrum, genaamd de Vijfhoek.
In dit centrum is opvang voor een grote groep kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Voor deze kinderen -met hun ouders- wordt een feestelijke dag georganiseerd waarbij spel, ontspanning, eten en drinken en elkaar ontmoeten centraal staan.
Tevens willen we omzien naar de vluchtelingen in Heiloo. Jaarlijks wordt er voor de kinderen een dagje-uit geregeld. Een aantal vrijwilligers zorgt ervoor dat deze kinderen een onvergetelijke dag hebben. 


Om beide acties te realiseren is uw (geldelijke) steun onmisbaar. De hele collecte van zondag 12 november zal hier dan ook voor bestemd zijn.
Tenslotte:
Naar wie zou U willen omzien? Welke mensen in uw omgeving hebben onze zorg, aandacht en betrokkenheid extra nodig?
Daarover willen de bestuursleden van de P.C.I. graag met u in contact komen.
U kunt hiervoor altijd bellen met:Theo van Diepen 06-12577129
George Tervoort 06-53450372