Op zaterdag 14 november en zondag 15 november organiseert de PCI (parochiële caritas instelling) het diaconaal weekend. Dit jaar staat de zorg voor elkaar centraal. Wie zorgt voor wie en welke zorg is nodig. Het begrip zorg heeft het afgelopen jaar veel aandacht gekregen en vaak niet in positieve zin. Wettelijk is er veel veranderd en door de bezuinigingen is het begrip recht op zorg/hulp niet meer zo vanzelfsprekend.

De Gemeente, die veel van de hulpvragen betreffende zorg moet uitvoeren staat voor een moeilijke taak. Er wordt van de mensen steeds vaker gevraagd zelf een oplossing te zoeken voor een hulpvraag door familie of buren in te schakelen. Dat is best even slikken. Er is vaak nog veel onzekerheid en zijn er vragen, zoals:
• wat doet het sociale team;
• welke hulp/zorg kan ik nog krijgen voor mijn gezin;
• is er nog wel geld voor thuiszorg voor ouderen;
• wat is een keukentafelgesprek;
• ik kan de zorg, die nodig is niet zelf betalen enz. enz.

Hebt u ook dit soort vragen? Kom dan tijdens het diaconaal weekend naar de kerk. Na de vieringen van zaterdag en zondag is er in de Ontmoetingsruimte gelegenheid om vragen te stellen aan Mevr. Yvonne Groen, hoofd afdeling Welzijn van de gemeente Heiloo en Dhr. Jef Timmermans, ouderadviseur van de Stichting Welzijn in het Trefpunt. Zij willen uw vragen graag beantwoorden, dus benut deze kans.

Ook als u niet in staat bent of geen behoefte hebt om de viering bij te wonen, ook dan bent u na afloop van de dienst van harte welkom in de Ontmoetingsruimte. (zaterdags om ongeveer 19.45 uur en zondags rond 10.45 uur).
Tijdens dit weekend kunnen we ook nadenken over de vragen:
• Welke taak heeft de kerk t.a.v. zorg voor elkaar;
• Hoe kan de PCI hulp bieden;
• Hoe kunnen wij als mensen zorgen voor elkaar.

Wij hopen u tijdens het diaconaal weekend te ontmoeten.

George Tervoort (penningmeester PCI)