Diaconaal weekend 12-13 november
 
Barmhartigheid
Dit is het thema van het diaconaal weekend van 2016. Tijdens de vieringen van 12 en 13 november wil pastor Helsloot daar samen met de PCI aandacht voor vragen. Dit jaar voor mensen uit onze eigen woonomgeving, die onze zorg, aandacht en betrokkenheid nodig hebben. Aan wie zou u extra aandacht willen geven? Die vraag heeft de PCI zich ook gesteld en het antwoord gevonden in ‘de ouderen in onze samenleving wonende in de twee verzorgingshuizen in Heiloo’. De PCI heeft ondertussen contact gezocht met de leiding van Overkerck en de Loet. Op 12 november gaan wij met een paar busjes de bewoners, die eenzaam zijn en zelden bezoek krijgen en niet de mogelijkheid hebben om zich gemakkelijk te verplaatsen, verrassen met een autorit richting Egmond waar wij, met uitzicht op de zee een kopje koffie met een gebakje gebruiken. Dit jaar is het dus anders dan voorgaande jaren. De doelgroep waar de PCI aandacht voor wil vragen, komt niet naar de kerk toe, maar wij gaan naar hen toe. Naar wie zou u wel eens op bezoek kunnen gaan? Welke mensen in uw en onze omgeving hebben onze zorg, aandacht en betrokkenheid extra nodig?

Namens de Parochiële Caritatieve Instelling, George Tervoort