Op zondag 19 april hebben zeventien kinderen uit onze gemeenschap hun Eerste Communie gedaan: voor het eerst mochten zij deelnemen aan de maaltijd van Jezus, aan de viering van de Eucharistie. Voor hen, voor hun ouders en andere betrokkenen een belangrijk en feestelijk gebeuren.

Op vrijdag 29 mei werden negen jongeren uit onze parochie Bron van Levend Water gevormd, samen met zeven vormelingen uit de Corneliusparochie van Limmen. Dat gebeurt in een feestelijke viering, in de Willibrorduskerk te Heiloo, waarin de pastores van de regio voorgaan. Deken E. Moltzer zal het sacrament van het vormsel toedienen.

Voor alle kinderen en jongeren geldt, dat zij zich de afgelopen maanden intensief hebben voorbereid op deze feestelijke en belangrijke gebeurtenissen, samen met de leden van de werkgroepen en hun ouders. Aan het einde van dit werkjaar willen wij graag met àlle betrokken kinderen, jongeren en hun ouders terugkijken op wat er is gebeurd. Wij willen dit doen in een feestelijke dankviering op zondag 14 juni, 10.00 uur, waarbij WiKiKo zal zingen.

Wij willen de kinderen en de jongeren presenteren aan onze geloofsgemeenschap. Wij doen dit aan de hand van het motto van dit werkjaar: ‘Samen op weg’.


pastor Herman Helsloot