Op zondag 2 april hebben 13 kinderen uit onze gemeenschap hun Eerste Communie gedaan: voor het eerst mochten zij deelnemen aan de maaltijd van Jezus.. Voor hen, voor hun ouders en andere betrokkenen een belangrijk en feestelijk gebeuren.


Op vrijdag 9 juni werden vijf jongeren uit onze parochie Bron van Levend Water gevormd. Dat gebeurde in een feestelijke viering, dit jaar in de H. Margaretha Maria Alacoque in Egmond aan den Hoef, waarin de pastores van de regio voorgingen. Deken E. Moltzer diende het sacrament van het vormsel toe. 


Voor alle kinderen en jongeren geldt, dat zij zich de afgelopen maanden intensief hebben voorbereid op deze feestelijke en belangrijke gebeurtenissen, samen met de leden van de werkgroep 1e communie, de werkgroep vormsel en hun ouders.


Aan het einde van dit werkjaar willen wij graag met àlle betrokken kinderen, jongeren en hun ouders terugkijken op wat er is gebeurd. Wij willen dit doen in een feestelijke dankviering op zondag 2 juli, waarbij WiKiKo zal zingen. De viering begint om 10.00 uur.


Wij willen de kinderen en de jongeren presenteren aan onze geloofsgemeenschap. Wij hopen dat velen van u aanwezig zullen zijn bij deze feestelijke viering.


Pastor Herman Helsloot