Op zondag 22 april hebben negentien kinderen uit onze gemeenschap hun Eerste Communie gedaan en op vrijdag 25 mei werden dertien jongeren uit onze parochies Bron van Levend Water en Cornelius gevormd.

Voor alle kinderen en jongeren geldt, dat zij zich de afgelopen maanden intensief hebben voorbereid op deze feestelijke en belangrijke gebeurtenissen, samen met de leden van de werkgroep 1e communie, de werkgroep vormsel en hun ouders.

Aan het einde van dit werkjaar willen wij graag met àlle betrokken kinderen, jongeren en hun ouders terugkijken op wat er is gebeurd. Wij willen dit doen in een feestelijke dankviering op zondag 1 juli, waarbij WiKiKo en WiJoKo zullen zingen. De viering begint om 10.00 uur.

Wij willen de kinderen en de jongeren presenteren aan onze geloofsgemeenschap. Wij hopen dat velen van u aanwezig zullen zijn bij deze feestelijke viering.

Pastor Herman Helsloot