Het is 50 jaar jong!

Het lijkt nog zo kort geleden, dat pastor Schmidt van de Moeder Gods parochie vroeg, of er een dameskoor kon worden opgericht om de (toen nog vele) trouw- en jubileummissen op te luisteren. De dames Admiraal, Groot en Spaans gingen aan het werk. Zij vonden mevr. Braam bereid het koor te begeleiden. De eerste bespreking was bij mevr. Braam thuis.
Al gauw waren er 19 dames gevonden en kon de eerste repetitie worden gehouden in de Noodkerk aan de Schuine Laan. Dat was in oktober 1963. Twee van onze huidige leden waren daarbij.

Het repertoire werd steeds uitgebreid en vele trouw- en jubileummissen werden verzorgd, soms twee op één dag. Dan moesten de dames snel van de ene naar de andere kerk.

Toen de Moeder Godskerk gereed was, mocht het koor soms samen zingen met het herenkoor van de MG parochie o.l.v. Jos Overtoom. Later ook met het herenkoor van de Willibrordus o.l.v. Piet Groot. Voordien was het voor de dames streng verboden om op de koorzolder te komen.

Nu zingen we als koor al weer jaren in de Willibrorduskerk, naast het priesterkoor en begeleid op een kleiner orgel of op de piano. Onze vorige dirigente Didy Coljée heeft kort geleden plaats gemaakt voor onze huidige organist/dirigent Cor Oost. De muziekkast puilt uit van de partituren en muziekstukken, want iedere dirigent heeft zijn eigen voorkeuren en ziet zijn eigen mogelijkheden met het koor, qua stemmateriaal en -verhouding.

Inmiddels is het koor wel wat grijzer geworden. We hebben van vele leden afscheid moeten nemen en hun plaatsen zijn weer door anderen ingenomen. Het enthousiasme is echter niet minder geworden. Ook hopen we op aanwas van nog enkele leden.

Al jaren repeteert het koor op donderdagochtend van 9.30-11.00 uur. Het is dan voor de leden hard en geconcentreerd werken onder de deskundige leiding van onze organist/dirigent Cor Oost. Veel zangstukken worden ingestudeerd. Veel nieuwe stukken ook.
Het tempo van Cor ligt hoog. Maar wanneer we vervolgens in een mooie viering een bijdrage leveren met onze zang, dan geeft dat veel voldoening.

Wij vieren ons Gouden Jubileum op zondag 24 november. We zingen dan samen met de heren. Iedereen is van harte welkom in deze feestelijke viering. En al zijn onze stemmen niet meer van goud, we hopen nog lang met plezier samen te kunnen en mogen zingen ter ere Gods en ten dienste van onze Willibrordusparochie.

Na de viering hopen we u te ontmoeten in de ontmoetingsruimte, waar de koffie met wat lekkers klaar staat. Het feest voor de koorleden wordt eerder gevierd op 10 november, waarbij wij samen gaan genieten van mooie muziek en een heerlijk etentje.

Riet Klappe en Alie schaap