Cabaret op 2 december
Op zaterdagavond bieden de pastores Herman Helsloot en Johan Olling alle parochianen een cabaretavond aan. Ze hebben Robbert Jan Proos (een professionele cabaretier) uitgenodigd de avond te verzorgen. Hij gaat ons in twee keer 40 minuten amuseren met teksten, liedjes en stukjes onder de titel: ‘Alleenzaamheid’. Een cabaretprogramma dat aansluit bij ons gezamenlijk jaarthema: ‘Omzien naar de ander’. Het is 18 december 40 jaar geleden dat pastor Herman Helsloot pastoraal werker werd en op 20 mei jl. was het 35 jaar geleden dat hij tot priester werd gewijd. Het was afgelopen 1 september ook 35 jaar geleden dat pastor Johan Olling ingezegend werd en zijn eerste aanstelling als basispastor kreeg. Op deze zaterdagavond zullen de beide pastores dan ook in het zonnetje worden gezet.

U bent welkom in de Willibrorduskerk vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur zal een lid van het Parochiebestuur de avond openen. Na het eerste deel van de cabaretvoorstelling is er een pauze met koffie, thee en iets lekkers. Na het tweede gedeelte van de voorstelling rond 22.00 uur bent u allen van harte uitgenodigd nog even te blijven voor een gezellige uitloop. Er zal een borrel geschonken worden en we hopen dan ook dat vele parochianen deze avond aanwezig zullen zijn om de gelegenheid te gebruiken elkaar te ontmoeten.

Feestelijke Adventviering op 3 dedember
Als het gaat om ontmoeten en feestelijkheden dan krijgt dat op de dag daarna een vervolg. 3 December was er al voor vrij gehouden. Tijdens een gezamenlijke regioviering om 10.00 uur in de Willibrorduskerk te Heiloo willen we Eerste Advent vieren en vol dankbaarheid stil staan bij onze jubilerende pastores en bij het 90-jarig bestaan van de Willibrorduskerk op 22 augustus jl.

Zet dus zowel 2 en 3 december in je agenda. U begrijpt dat er op zowel die zaterdag en zondag geen vieringen zijn op de andere 5 locaties. De uitnodiging voor beide momenten is bedoeld voor alle parochianen in onze regio. Neem geen cadeaus mee. Het mooiste cadeau is dat jullie komen.