Sinds eind 2011 is Mgr. J. Hendriks hulpbisschop van ons Bisdom Haarlem-Amsterdam. Hij staat Bisschop Punt bij in het algemeen bestuur van ons Bisdom. Hij is als vicaris-Generaal ook zijn plaatsvervanger.

Eén van de belangrijke taken van een bisschop is om contact te onderhouden met de parochies in het Bisdom en vooral met de parochianen. Als Bisschop Hendriks geen andere verplichtingen heeft, gaat hij in het weekend graag voor in een eucharistieviering in een van de parochies.

Zaterdag 15 maart is hij te gast in onze Willibrorduskerk. Hij zal voorgaan in de viering en na afloop zal hij met diegenen, die dat willen in gesprek gaan in de ontmoetingsruimte, waar wij op deze zaterdagavond ook koffie drinken.

Graag nodig ik u uit om aanwezig te zijn bij de viering en de gelegenheid aan te grijpen om in gesprek te gaan met de bisschop. Ik weet zeker dat hij het zeer op prijs stelt u te ontmoeten.

pastor H. Helsloot