Maandag 14 December eerste avond in de serie Bewaard of verjaard?

Geloof je dat zélf nog? Wat betekent geloof eigenlijk voor jou in het dagelijks leven? Kun je je geloof een ‘grote beurt’ geven? Het zijn vragen die menig kerkganger zichzelf regelmatig stelt, als het geloof ter sprake komt. Ouderen geloven, jongeren niet. Zo denkt de samenleving. Wat de kerkpraktijk betreft is dat inderdaad het geval. Tenminste, dat wijzen onderzoeken uit. Het publiek dat regelmatig een kerk bezoekt biedt een vergrijzende aanblik. Maar dat jongeren minder zouden geloven? Dat klopt niet, aldus diezelfde onderzoeken. Jonge mensen staan – ook wat geloof en zingeving betreft - veel meer ontdekkend in het leven. Veel oudere mensen beschouwen veel van vroeger – ook hun godsdienst - als afgesloten. Ze geloven het wel. Óf zij komen tot de conclusie, dat er nog maar weinig over is van het geloof uit hun kinderjaren. Maar wat is er dan eigenlijk gebleven? En wat is waardevol voor het eigen leven in de toekomst?

Kerkmensen én kerkverlaters van katholieke én reformatorische huize nodigen we uit om in een aantal gesprekken over deze vragen en andere 'geloofskwesties' in een open sfeer van gedachten te wisselen. Actuele kwesties in kerk en samenleving komen ter sprake in relatie tot de eigen geloofsbeleving. Ervaringen en (levens)verhalen die te denken geven, lenen zich bij uitstek voor persoonlijke bezinning en kunnen richting-gevend zijn op ieders eigen levensweg. Gedurende drie avonden kunt u luisteren naar, of actief deelnemen aan, interviews en gesprekken die door Jos van Dam (docent en ontwikkelaar) en (oud)pastor Bill van Schie worden begeleid.

Wilt U graag aanwezig zijn op deze avonden en u laten inspireren? Meldt U dan tevoren aan via de email: secretariaat@willibrorduskerk-heiloo.nl of op de website www.ronddewaterput.nl

Begeleiding Pastor Bill van Schie en Dhr. Jos van Dam
Data maandagen 14 december 2015; 8 februari en 4 april 2016
Tijd 20.00 tot 22.00 uur
Plaats Willibrordushuis, Westerweg 267, Heiloo
Kosten Ä 3,-- per persoon, per bijeenkomst.