Bericht van de Lourdesgroep Heiloo

Wij vertrekken 8 mei a.s. met 20 pelgrims naar Lourdes.
Alle pelgrims nemen hun intenties mee naar Lourdes,
waar we met elkaar hiervoor willen bidden.

Ook  u wil ik de gelegenheid bieden om uw intenties mee naar Lourdes te geven,
zodat wij ook hiervoor kunnen bidden. Deze intenties worden daarna in een speciale bus gestopt, die in de grot staat.  

Het intentieboek ligt vanaf  25 April in de kerkstraat