Met voldoening wordt teruggekeken op de bezoeken van Mgr. Punt en Mgr. Hendriks. De bezoeken van de bisschoppen hebben ons gesterkt in het vertrouwen dat de kerk weer geheel opgebouwd kan worden na de ernstige brand van 3 mei jl.

De afgelopen weken is vóór en achter de schermen hard gewerkt aan de wederopbouw van de Corneliuskerk. De stand van zaken is op dit moment als volgt: De laatste brandresten zijn deze week opgeruimd en VanWaarde heeft een verdere beoordeling gemaakt van de waardevolle bezittingen in de kerk.

• De kruiswegstaties 1, 2, 13 en 14 zullen waarschijnlijk niet meer gerestaureerd kunnen worden. De schade aan deze staties is dusdanig ernstig dat deze waarschijnlijk opnieuw moeten worden vervaardigd. De overige staties krijgen spoedig een eerste reiniging en worden afgetimmerd om tijdens de herstelwerkzaamheden niet verder te beschadigen.
• De altaren en de 3 beelden krijgen ook spoedig een eerste reiniging en worden vervolgens door de aannemer ingekrat om tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden niet verder te beschadigen

• De preekstoel is te herstellen en is afgelopen donderdag gedemonteerd en in het meubelatelier van ‘Hekkers & van ’t Spijker’ geplaatst.
• De kerkbanken zijn beoordeeld voor herstel en worden in het herstelplan opgenomen.
• De orgelpijpen zijn ingepakt en zijn afgelopen donderdag opgehaald en overgebracht naar Flentrop orgelbouw waar de pijpen worden gedroogd en de schade zal worden vastgesteld. Belangrijk is hoe met name de houten pijpen het vocht hebben verwerkt.
• Aan de hand van foto’s zal een inventarisatie worden gemaakt van mogelijk vermiste zaken die tijdens de brand verloren zijn gegaan.