'Zoals de krabbel schets wordt, en de schets schilderij' ..... over het tweede levensverhaal, een vertelling aan de hand van de brieven en schilderijen van Vincent van Gogh.

In een rijtje van data en feiten kun je een levensloop beschrijven, als in een CV. Het schetst de buitenkant. Je zou het het eerste levensverhaal kunnen noemen. Achter die feiten gaat echter een ander verhaal schuil: dat van geuren, van kleuren, van falen en succes, van geloof en ongeloof, van zin en onzin. Het schetst de binnenkant. Dit zou je het tweede levensverhaal kunnen noemen.

Vincent van Gogh is voortdurend en bewust met dit tweede verhaal in de weer geweest. En we kunnen daar nog heel veel van terugvinden in zijn werk als schilder en in zijn brieven.
In juli 1880, als hij vlak na een crisis aan het begin van zijn weg als schilder staat, schrijft hij bijvoorbeeld aan zijn broer Theo: "(…..) Maar de weg die ik nu bewandel, die moet ik blijven volgen; als ik niets doe, als ik niet studeer, dan ben ik dus verloren, dus ellende over mij. Zo zie ik de dingen doorgaan, dat is wat er moet gebeuren. Maar wat is je uiteindelijke doel zul je zeggen. Dat doel wordt duidelijker, zal zich langzaam maar zeker aftekenen, zoals de krabbel schets wordt en de schets schilderij, naarmate men serieuzer werkt, het aanvankelijk vage idee uitwerkt totdat de eerste vluchtige en voorbijgaande gedachte vaste vorm aanneemt. (….)"

Vanavond gaat het over het tweede levensverhaal, een vertelling in beeld en woord, waarin de levensweg gevolgd wordt van Van Gogh: van krabbel via schets tot schilderij. Een ontdekkingstocht over betekenis, zingeving en religie.

Inleider Ds. Jan Tulp
Datum 21 januari 2016
Plaats Kapel Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo
Aanvang 20.00 uur
Kosten Ä 3,-- per persoon