Aangrijpende levensverhalen.

Op dinsdag 28 januari a.s., 20 uur, is in de Maranathakerk Castricum een bijzondere theatervoorstelling te zien. Vluchtelingen met verschillende culturele en religieuze achtergronden vertellen over hun wereld.

Een christen uit Liberia vertelt over de schokkende gebeurtenissen en de manipulaties tijdens de burgeroorlog.
Een moslim wordt gedwongen om doodskisten te timmeren voor de rebellen. Hij redt daarmee zijn leven en dat van zijn kinderen – hij krijgt nl. een kans om ze aan een totaal onbekende mee te geven.
Een Joodse man vertelt hoe hij als baby van 6 weken wordt ondergebracht bij een christelijk gezin en pas als hij 12 jaar is, hoort dat zijn ouders zijn omgekomen.
In de verhalen wordt duidelijk welke gevolgen die gebeurtenissen hebben in het leven van elk van de drie. 


De toeschouwer wordt meegenomen in het stuk. Hij ervaart hoe deze mensen in tijden van spanning en onzekerheid teruggrijpen naar hun religieuze wortels, hoe ze steun vinden in hun geloof en hoe de heilige boeken hen bemoedigen en houvast geven.
De voorstelling is ontwikkeld door Bright O. Richards, theatermaker, – ooit als vluchteling uit Liberia naar Nederland gekomen - en is gebaseerd op ware gebeurtenissen. 


De Castricumse kerken, samenwerkend in de Raad van Kerken, hebben het plan opgevat deze voorstelling naar Castricum te halen. Daarvoor is samenwerking gezocht met organisaties in de regio, o.m. diaconieën en PCI’s (provinciale caritas instelling). Het project wordt door Vluchtelingenwerk Noord-Holland van harte aanbevolen.

As I Left My Father’s House heeft veel aandacht gekregen in de media; ook Z.K.H. (toen nog) prins Willem Alexander bezocht de voorstelling en was vol lof over het initiatief.
Reacties van het publiek zijn treffend samengevat in de opmerking: ‘Onbekende vreemde wordt een naaste’. Ook in Castricum is na afloop alle gelegenheid voor gesprek met de makers

U bent van harte uitgenodigd voor de voorstelling. Toegang is vrij, na afloop is er een collecte.