In de week na Pasen, van 3 t/m 9 april, zal pastor Helsloot afwezig zijn.
De collega-pastores en leden van de Woord- en Communievieringgroep zullen zijn taken waarnemen.