Bisschop Mgr. Jos Punt wil graag zijn bevindingen tijdens het ad limina bezoek delen met de gelovigen van zijn bisdom. Terug in Nederland heeft de bisschop gewerkt aan een brief waarin hij aangeeft waar tijdens de besprekingen met de Congregaties en Raden o.a. over gesproken is en hoe de ontmoeting met de Paus is verlopen. De volledige brief wordt hierbij weergegeven. Brief van de Bisschop [1.049 KB]