In onze parochie is het traditie om ieder werkjaar een thema mee te geven.
Afgelopen seizoen was het thema ‘SAMEN OP WEG’

Dat thema werd een leidraad door het jaar heen en verschillende werkgroepen gebruikten het thema als basis voor hun (katechese)project.

Dit werkjaar krijgt als thema mee:

"HET GELAAT VAN BARMHARTIGHEID"


MISERICORDIAE VULTUS: HET GELAAT VAN BARMHARTIGHEID
Met deze woorden heeft paus Franciscus de wereld kond gedaan van zijn voornemen om een heilig jaar af te kondigen. Het ‘Jubileum van Barmhartigheid’ begint met het openen van de Heilige Deur in de Sint-Pieterskerk op het hoogfeest van de Onbevlekt Ontvangenis op 8 december 2015, tevens de vijftigste verjaardag van de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie (1963-1965). Het Heilige Jaar wordt afgesloten op 20 november 2016, (Hoogfeest van Christus Koning). Het is de 27e keer dat zo’n Heilig Jaar zal plaatsvinden, maar de 1e keer met een eigen thema. Het vorige was het jubeljaar 2000,door paus Johannes Paulus II afgekondigd als de start naar het nieuwe millennium.

In heel de bul wordt de paus niet moe om zijn enthousiasme over de barmhartigheid te ventileren. Hij gaat zich te buiten in citaten uit het Oude en het Nieuwe Testament en weet zelfs zijn wapenspreuk miserando atque eligendo (uit barmhartigheid gekozen) daarin te verwerken. Franciscus wil een kerk, die barmhartig is, zoals (naar de woorden uit het Lucas evangelie) de Vader barmhartig is. Om die reden geeft Franciscus alle gelovigen heel praktisch adviezen om in eigen leven of gezamenlijk in de parochie, inhoud te geven aan dit jubileumjaar, zoals: niet iemand veroordelen, afgunst, jaloezie en roddel vermijden en solidariteit tonen met mensen aan de rand van de samenleving. Veelzeggend is de voorkant van dit nummer: het rechteroog van de goede herder en het linkeroog van diegene die gedragen wordt, lopen in elkaar over.

Nadrukkelijk roept de paus op om ook per diocees activiteiten te ondernemen. Als voorbeeld noemt hij dat er in ieder bisdom een Heilige Deur van barmhartigheid komt en verder dat hij op 10 februari 2016 (Aswoensdag) speciale ‘missionarissen van barmhartigheid’ zal uitzenden, die de volmacht krijgen om zonden te vergeven waarvan de absolutie normaal is voor behouden aan de Heilige Stoel.

Het heilig jaar wordt zo geen romeins feestje. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de gehele kerk, in alle delen van de wereld, het thema van de barmhartigheid overweegt in geloof en leven, in woorden en daden, in de Kerk als ook daarbuiten. Moge zijn wensen ons tot doel zijn.

pastor H. Helsloot