Op zondag 25 juni heeft pastor Herman Helsloot, na de viering van 10.00 uur, de urnenhof ingezegend.