"Levend Water" in de Kerkstraat

"levend water"

Dit voorjaar ontstond, in de programmacommissie van ´rond de waterput´, het idee om te proberen een tentoonstelling in te richten in de Kerkstraat. De ruimte met de bakstenen muren leent zich daar uitstekend voor. Zo´n expositie zou dan mooi geopend kunnen worden tijdens de Uitmarkt, aan het begin van het nieuwe seizoen 2008-2009. Maar wat wilden we tentoonstellen en hoe kwamen we daaraan?
Levend Water leek ons een mooi thema. Het herinnert aan het kunstwerk dat door pastor Reus werd geschonken aan onze parochie en dat nu opgesteld staat in de tuin achter de pastorie. Het herinnert ook aan het wonder van Willibrord, die hier in Heiloo ooit een bron deed opwellen. De bron, waaraan ook het leerhuis zijn naam ´rond de waterput´ ontleent.
Het thema hadden we dus, maar hoe verder? We besloten het eenvoudig te houden en plaatsten een oproep in de parochiebladen van de regio HALE. Die oproep om werkstukken in te sturen rond het thema ´levend water´ had veel respons! In de oproep stond ook dat er voor de meest sprekende inzendingen een prijs zou worden uitgeloofd...


Tijdens de Uitmarkt 2008 is de tentoonstelling geopend en zijn de "prijzen" uitgereikt aan de "winnende" deelneners. Hieronder een fotoverslag van de prijsuitreiking en foto's van enkele inzendingen.

De "prījsuitreikers", pastor Helsloot en dominee Blaauw...

Voor de foto's en afgebeelde werken geldt: Alle rechten voorbehouden aan de auteur, fotograaf of schilder van het betreffende werk.


Uitmarkt 2008

Tijdens de Uitmark 2008 was de Willibrorduskerk het podium voor diverse groepen waaronder het Alkmaars Symfonie Orkest. www.alkmaars-symfonieorkest.nl

Op het kerkplein: Informatie voor labyrintlopers en belangstellenden...