10 Jaar na de heropening van
Willibrorduskerk en Willibrordushuis,
is nu ook het stiltecentrum voltooid.
Dankzij een fonds, dat speciaal daarvoor ter beschikking was,
kon als sluitstuk de verlichting worden vernieuwd.

Hier onder een aantal foto's van de feestelijke heropening...

Pastor Helsloot heet de genodigden welkom.

De heer Gelderblom vertelt over de door hem gebeeldhouwde duif.

Verlichtingstechnicus Niek Hoetjes.

Pastor Helsloot zegent het vernieuwde Stiltecentrum in bijzijn van de heren Ursem em mevrouw Bakker.

Drie kaarsen worden ontstoken door de heren Ursem en mevrouw Bakker.

Mevrouw Riet Kops Bij één van haar iconen.