Op zondag 25 stond de feestelijke viering in het teken van het begin van onze nieuwe parochie "Bron van Levend Water". De hulpbisschop, Mgr. J. Hendriks, ging voor, samen met alle pastores. Het koor bestond uit koorzangers uit de verschillende locaties.


Projectkoor met leden van de koren uit alle kerken van de parochie
"Bron van levend Water" onder leiding van Cor Oost


Voorgangers Mgr J.W.M. Hendriks en pastores H. Helsloot, H. Hudenpohl, J. Olling en A. Overmars.


"levend water" uit alle locaties wordt samen gevoegd...


...en gezegend door Mgr Hendriks...


Het nieuwe bestuur wordt toegesproken


Een glas met daarop het logo van de nieuwe parochie voor Mgr Hendriks


Kleine flesjes worden gevuld met "levend water" voor de leden van de locatieraden.


Een feestelijke viering!

Meer fotos...