LITURGISCH ROOSTER Parochie Bron van Levend Water + Corneliusparochie

LITURGISCH ROOSTER Parochie Bron van Levend Water + Corneliusparochie 

datum

H.Willibrordus

Heiloo

H. Jacobus

Akersloot

H. Adelbertus

Egmond Binnen

H.M.M. Alacoque

Egmond ad Hoef

O.L.V. Onb. Ontv.

Egmond aan Zee

H. Cornelius

Limmen

Za. 28-10

19.00 uur

30e zondag

 

 

Eucharistie

N. Mantje

 

 

 

Med. viering

K. Kint

Liturgisch koor

Zo. 29–10

 

30e zondag

10.00 uur

W&C-viering

H. Hudepohl

Herenkoor

10.00 uur

W&C-viering

K. Kint

 

 

15:00 uur

Allerzielen

N. Mantje

Rinnegom

11.00 uur

Eucharistie

N. Mantje

Soli Deo Gloria

09.30 uur

Allerzielen

N. Mantje

St. Caecilia

10.00 uur

W&C-viering

K. Kint

Spontaan  Koor

Do. 02–11

Allerzielen

 

10.00 uur

Eucharistie

H. Helsloot

Herenkoor

 

19.30 uur

Eucharistie

H. Helsloot

D+H-koor

 

 

 

 

 

19.00 uur

Gebedsv.

H. Hudepohl

Herenkoor

 

 

 

 

 

 

19:00 uur

Allerzielen

N. Mantje

Hoeverture

 

 

 

 

 

 

19.00 uur

Allerzielen

J. Olling

Corneliuskoor

Za. 04- 11

H. Willibrord

19.00 uur

 

 

 

Eucharistie

N. Mantje

Hoeverture

 

Gezinsviering

J. Olling

Kinderkoor

Zo. 05–11

H. Willibrord

31e zondag

 

10.00 uur

Familieviering

H. Helsloot

WiKiKo

10.00 uur

W&C-viering

H. Hudepohl

Aquarius

11.00 uur

Eucharistie

N. Mantje

Cantate Deo

 

09.30 uur

Eucharistie

N. Mantje

St. Caecilia

10.00 uur

W&C-viering

J. Olling

Gemengd Koor

Za. 11–11

Diaconie

19.00 uur

 

 

Eucharistie

N. Mantje

New Voice

 

 

Med.viering

J. Olling

Samenzang

Zo. 12–11

Diaconie

32e zondag

 

10.00 uur

Eucharistie

H. Helsloot

Herenkoor

10.00 uur

W&C-viering

J. Olling

Herenkoor

 

11.00 uur

Eucharistie

N. Mantje

Soli Deo Gloria

09.30 uur

Eucharistie

N. Mantje

St. Caecilia

10.00 uur

Eucharistie

J. Bus

Gemend koor

Za. 18–11

St. Caecilia

19.00 uur

 

 

 

W&C-viering

parochianen

Hoeverture

 

Med. viering

H. Hudepohl

Liturgisch Koor

Zo. 19–11

St. Caecilia

33e zondag

 

10.00 uur

Eucharistie

H. Helsloot

D+H-koor

St. Caecilia

10.00 uur

W&C-viering

H. Hudepohl

Dameskoor

11.00 uur

W&C-viering

parochianen

 

09.30 uur

W&C-viering

parochianen

St. Caecilia

10.00 uur

W&C-viering

J. Olling

Gemengd Koor

Za. 25–11

Chr. Koning

19.00 uur

 

 

Eucharistie

N. Mantje

 

 

Jeugdviering

J. Olling

Jeugdkoor

Zo. 26–11

Chr. Koning

 

10.00 uur

W&C-viering

W. van Schie

De Brug

10.00 uur

Familiev.

H. Hudepohl

Kinderkoor

 

11.00 uur

Eucharistie

N. Mantje

Soli Deo Gloria

09.30 uur

Eucharistie

N. Mantje

St. Caecilia

10.00 uur

Caeciliafeest

J. Olling

Corneliuskoor

Za. 02–12

1e  Advent

19.00 uur

Feestavond met cabaret voor de hele regio in de Willibrorduskerk,

aangeboden door de pastores  J. Olling en H. Helsloot

zie artikel elders

Zo. 03–12

1e   Advent

10.00 uur

Gezamenlijke viering in de Willibrorduskerk        

Voorgangers: H. Hudepohl, J. Olling, H. Helsloot met Dames- en Herenkoor

zie artikel elders

Za. 09–12

2e Advent

19.00 uur

 

 

Eucharistie

N. Mantje

 

 

 

Med. viering

K. Kint

Liturgisch Koor

Zo. 10–12

2e Advent

 

10.00 uur

Eucharistie

H. Helsloot

Schola Cantorum

10.00 uur

W&C-viering

H. Hudepohl

Herenkoor

 

 

 

11.00 uur

Eucharistie

N. Mantje

Soli Deo Gloria

09.30 uur

Eucharistie

N. Mantje

St. Caecilia

10.00 uur

Eucharistie

J. Bus

Gemengd Koor

Wo 13-12

Caritasviering

14.15 uur

 

 

 

Eucharistie

N. Mantje

Soli Deo Gloria

 

 

Za. 16–12

3e  Advent

19.00 uur

 

 

 

Eucharistie

N. Mantje

Hoeverture

 

Med. viering

J. Olling

Samenzang

Zo. 17–12

3e Advent

 

10.00 uur

W&C-viering

parochianen

Herenkoor

10.00 uur

W&C-viering

parochianen

Dameskoor

11.00 uur

Eucharistie

N. Mantje

 

09.30 uur

Eucharistie

N. Mantje

St. Caecilia

10.00 uur

W&C-viering

J. Olling

Lit. Herenkoor

Ma. 18-12

maandag voor Kerstmis

19.30 Boetev.

H. Helsloot

Spontaan Koor

 

 

 

 

 

Za. 23-12

4e Advent

19.00 uur

 

 

Eucharistie

N. Mantje

 

 

Med. Boetev.

K. Kint

Corneliuskoor

Zo. 24-12

4e Advent

10.00 uur

Ochtendgebed

H. Helsloot

Herenkoor

 

 

11.00 uur

Eucharistie

N. Mantje

Soli Deo Gloria

09.30 uur

Eucharistie

N. Mantje

St. Caecilia

 

Zo. 24 – 12

Kerstavond

18.30 uur

Familieviering

H. Helsloot

WiKiKo

 

21.00 uur

Eucharistie

H. Helsloot

De Brug

19.00 uur

Familiev.

H. Hudepohl

Kinderkoor

Herenkoor

22.00 uur

W&C-viering

H. Hudepohl

Aquarius

19.00 uur

Gezinsviering

parochianen

New Voice

19.00 uur

Eucharistie

N. Mantje

Hoeverture

 

 

 

 

 

21.00 uur

Eucharistie

N. Mantje

St. Caecilia

 

Ma. 25 – 12

1e Kerstdag

10.00 uur

Eucharistie

H. Helsloot

D+H koor

 

15.00 uur

Kindje Wiegen

10.00 uur

W&C-viering

H. Hudepohl

Dameskoor

07.00 uur

Adelb. Akker

Eucharistie

N. Mantje

11.00 uur

Eucharistie

N. Mantje

Soli Deo Gloria

09.30 uur

Eucharistie

N. Mantje

St. Caecilia

 

Di. 26-12

2e Kerstdag

10.00 uur

Eucharistie

H. Helsloot

Herenkoor

 

10.00 uur

W&C-viering

H. Hudepohl

Amivocalis

10.00 uur

Eucharistie

N. Mantje

11.00 uur

Kindje wiegen

 

 

 

 

VIERINGEN DOOR DE WEEK

 

H. Willibrordus Heiloo

            Zorgcentrum Overkerck:       Eucharistieviering       donderdag      09.45 uur

            Moeder Godskapel:               Eucharistieviering       vrijdag             09.30 uur

H. Jacobus Akersloot

            Zorgcentrum Strammerzoom: W&C-viering                        donderdag      10.00 uur

H. Adelbertus Egmond Binnen

                                                           Eucharistieviering       woensdag       09.30 uur

H.M.M. Alacoque Egmond aan den Hoef

                                                           Rozenkransgebed      vrijdag             09.00 uur

                                                           Eucharistieviering       vrijdag             09.30 uur

O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Egmond aan Zee

            Prins Hendrik Stichting          Viering            vrijdag 17/11 en 8/12  15.00 uur